Advokatregnskap

Vi kan advokatregnskap

Advokatregnskap skiller seg først og fremst fra ordinær regnskapsføring når det kommer til behandling av og rapportering mht. klientmidler. Nøkkelen ligger i gode rutiner for ajourføring og avstemming av regnskapet generelt, og klientkonti og klientmidler spesielt.

Systemer
Vi har bred erfaring på systemer tilpasset advokater, og har god kjennskap til forskjellige regnskapssystemer og fagsystemer tilpasset advokatbransjen.

Årsregnskap
Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i tråd med reglene i regnskapsloven. Du kan lese mer om årsregnskap her.

Klientkonto
Advokater plikter å ha egen konto til betrodde midler (klientmidler). Klientmidler skal ikke sammenblandes med egne midler, og det er av den grunn viktig med gode rutiner for håndtering av disse transaksjonene.

Frist Tilsynsrådet 30. april hvert år
Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30. april hvert år. Vedlegg til erklæringen er komplett regnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Regnskapet må derfor være ferdigstilt samt revidert innen denne fristen. Ved å overlate regnskapsføringen for advokatvirksomheten til oss, kan du være sikker på at både regnskap og dokumentasjon vil være på plass til avtalte og lovpålagte frister.

Har du spørsmål?
Pernille Nygård Carlsen
Statsautorisert regnskapsfører