Rapportering

Riktig rapportering og analyse av tallene gir viktig innsikt og grunnlag for å styre virksomhetens drift og økonomi.

Gode rapporter og rapporteringsrutiner er ett av områdene hvor vi som din samarbeidspartner kan bidra til økt lønnsomhet og effektivitet. Våre erfarne medarbeidere vil sammen med deg som kunde finne ut av hvilken informasjon du trenger og hvor ofte du trenger den for at din virksomhet skal nå sine mål om lønnsomhet og effektiv drift.

I tillegg til rapportering av regnskaps- og nøkkeltall har vi lang erfaring med å kombinere regnskapstall med tall fra andre systemer, f.eks. timeproduksjon og fakturering hentet fra saksbehandlingssystem for advokater. Behovet for slike rapporter kan være alt fra å forenkle den daglige driften til å fremskaffe beslutningsgrunnlag for strategisk viktige veivalg.

 

 

Har du spørsmål?
Pernille Nygård Carlsen
Statsautorisert regnskapsfører