Årsregnskap og skattemelding

Vi hjelper deg med årsregnskapet, og sørger for at det blir levert innen fristen.

Et årsregnskap er en oversikt over et gitt års hendelser i foretaket. Årsavslutningen med årsregnskap og skattemelding kan være en omfattende prosess. Vi er behjelpelige med dette for våre kunder, og utfører en komplett årsavslutning med skattemelding og alle tilhørende skatteskjemaer. Vi hjelper deg med det offisielle regnskapet med noter, og årsberetning dersom virksomheten har pålegg om dette.

Dersom du som privatperson synes det er krevende å fylle ut skattemeldingen selv, kan vi være behjelpelige med dette.

Tjenester vi kan tilby innenfor årsregnskap

  • Skattemelding med næringsoppgave og tilhørende vedlegg
  • Offisielt regnskap med resultat, balanse, noter og evt. styrets årsberetning
  • Skatteberegning
  • Rådgivning og relevant kommunikasjon med skattemyndigheter
  • Aksjonærregisteroppgave

 

Har du spørsmål?
Pål Roar Carlsen
Daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører