Lønn

Lønn er et omfattende fagområde og kan oppleves som både komplisert og tidkrevende med stadige endringer i diverse regler og satser.

Våre kompetente medarbeidere er til enhver tid oppdatert på disse endringene, slik at du kan føle deg trygg på at dine ansatte får utbetalt rett lønn til rett tid.

Systemene vi bruker har løsninger som er tidsbesparende og med elektronisk arbeidsflyt mellom ledelse, lønnsavdeling og de ansatte. I tillegg er lønn mer enn bare timelister, lønnsslipper og utbetaling. Det skal også avstemmes/kontrolleres og rapporters til ulike frister. Lar du oss ta seg av lønnstjenestene for din bedrift, så unngår du både risikoen for eventuelle feilutbetalinger og gebyrer for manglende rapportering.

Tjenester vi tilbyr innenfor lønnsområdet

  • Lønnskjøring og A-melding
  • Terminoppgaver (skatt og arbeidsgiveravgift)
  • Reiseregninger og utlegg
  • Sykemeldinger/refusjon fra NAV
  • Avstemmingsarbeid

 

Har du spørsmål?
Pål Roar Carlsen
Daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører